Privacy beleid

Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door Offerteadviesbureau.nl. Uw gegevens worden gebruikt om de door u gewenste informatie toe te sturen of in behandeling te laten nemen.

Privacy waarborging
Offerteadviesbureau.nl verzamelt en bewaart alleen gegevens die vrijwillig zijn afgegeven. Offerteadviesbureau.nl zal alle middelen die tot haar beschikking staan, gebruiken om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons hebt gegeven veilig opgeslagen zitten.

Recht van verzet
U heeft te allen tijde de keuze om op welk moment dan ook uw toestemming in te trekken; zodra u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen we de informatie die u ons eerder hebt gegeven niet langer opgeslagen houden. U kunt hiervoor contact opnemen met Offerteadviesbureau.nl

Toegang tot de gegevens
Als gevolg van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft u recht op inzage, correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. offerteadviesbureau.nl werkt vanzelfsprekend volgens deze richtlijnen. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met Offerteadviesbureau.nl